Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.17
ze dne 08.07.2009

Usnesení k žádosti sl. XY o finanční pomoc

Rada MČ

I. NESOUHLASÍ

s poskytnutím finančních prostředků formou daru sl. XY


II. SOUHLASÍ

s možností poskytnutí sl. XY bezbariérový byt v BBD, pokud o to sl. XY projeví zájem.


III. SOUHLASÍ

s návrhem soc. odboru na následné řešení financování bydlení v BBD.

Tisk Export článku do PDF