Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.29
ze dne 25.02.2009

Usnesení k žádosti pí. XY, Vondroušova 1166, o prodloužení termínu  splatnosti části kupní ceny za bytovou jednotku č. 1166/XY v ulici Vondroušova 1166, Praha – Řepy – prodej IV. etapa

Rada MČ

I. projednala žádost pí. XY, Vondroušova 1166, o prodloužení termínu splatnosti části kupní ceny za bytovou jednotku č. 1166/XY ze dne 18.1.2009


II. souhlasí  a schvaluje  ve smyslu ust. § 517 obč. zákoníku prodloužení termínu splatnosti částky ve výši XY Kč ze stavebního spoření u Raiffeisen stavební spořitelny. Byla stanovena  náhradní lhůta k plnění, a to nejpozději do 10.3.2009. V případě nedodržení této náhradní lhůty, zmocňuje Rada starostku MČ Praha 17 k odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví bj. 1166/XY v ulici Vondroušova 1166 v Praze – Řepích, registrovanou pod č. SM 0800000650.


III. ukládá vedoucímu OSOM, aby zajistil splnění usnesení RMČ

Tisk Export článku do PDF