Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.19
ze dne 07.05.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1200, o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny  za bytovou jednotku v ul. Vondroušova 1200,  Praha - Řepy - Prodej III.etapa

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY jako jediného oprávněného nájemce,Vondroušova 1200, Praha 6 - Řepy o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku  v ul. Vondroušova 1200, Praha 6 - Řepy


II. souhlasí a doporučuje ve smyslu ust. § 517 občanského zákoníku prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku  v ul. Vondroušova 1200, Praha 6 - Řepy, kdy kupujícím je paní XY  Je stanovena náhradní lhůta k plnění, a to nejpozději do  30.6.2008. V případě nedodržení této náhradní lhůty, zmocňuje Rada starostku MČ Praha 17 k odstoupení od  smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky  v ul. Vondroušova 1200 v Praze -Řepích, registrovanou pod č. SM 0800000122.


III.  ukládá vedoucí OSOM ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF