Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.9
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti paní XY , Španielova 1289 o přehodnocení bytové situace

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , společné nájemkyně bytu v domě  čp. 1289 ve Španielově ulici s bývalým manželem , o možnost splácení dluhu a zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu.

II. konstatuje, že  žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu je bezpředmětná vzhledem k potvrzení rozsudku OS pro Prahu 6, podle kterého se přivoluje k výpovědi z nájmu bytu proti jmenovaným, odvolacím soudem, splátkovou dohodu může paní XY uzavřít se správní firmou Optimis, s.r.o. náhradní byt bude paní XY nabídnut po vydání rozsudku OS pro Prahu 6 ve věci zrušení práva společného nájmu bytu panu XY 

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF