Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.51
ze dne 15.06.2009

Usnesení k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY, Vondroušova čp. 1173, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1173/XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY, bytem Vondroušova 1173, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L s přísl. v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1173 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na syna s manželkou – pana XY a paní XY, kteří s ní žijí ve společné domácnosti.


II. PROJEDNALA

změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1173/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1170 – 1174 v ul. Vondroušova, k. ú. Řepy – prodej VI. etapa


III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k  bytu č. XY o vel. 3+1/L s přísl. v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1173 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY a paní XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 8. 9. 1993 beze změn.


IV. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1173/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1170 – 1174 ul. Vondroušova, k. ú. Řepy – prodej VI. etapa, na základě usnesení ZMČ č. 19.8 ze dne 13. 5. 2009, kterým byl schválen prodej bytové jednotky č. 1170/XY  (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY a to takto: b. j. č. 1173/XY paní XY na paní XY, pan XY a paní XY


V. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM  předložit návrh na uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L přísl. v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1173 ve Vondroušově ulici Praha 6 – Řepy a návrh na změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1173/XY na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF