Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.24
ze dne 28.11.2007

Usnesení k žádosti paní XY  v zastoupení paní XY

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY  v zastoupení její mandantky paní XY, bytem Galandova 1241, o prominutí poplatků z prodlení ve výši 196.171,- Kč


II. neschvaluje žádost a doporučuje vedoucí OSOM jednat se žadatelkou o úpravě splátkového kalendáře. 


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatelku se stanoviskem rady.

Tisk Export článku do PDF