Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.10
ze dne 20.10.2008

Usnesení k žádosti paní XY  o prodloužení NS ke startovacímu bytu v čp. 1077 v Nevanově ulici, Praha – Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY - nájemce startovacího bytu, Nevanova ul. 1077, Praha 6 – Řepy o prodloužení doby nájmu startovacího bytu alespoň o 1 rok z důvodu, že zajištěné nové bydlení bude ve výstavbě a jeho dokončení je plánováno na konec roku 2009. Doba pronájmu bytu, uvedená v nájemní smlouvě končí ke dni 31.1.2009


II. neschvaluje prodloužení doby určité pronájmu startovacího bytu.Ve stanovených  pravidlech na pronájem startovacích bytů na m.č. Praha – Řepy, schválených Usnesením ZMČ Praha 17 č. 13.6 ze dne  25.6.2008  bod 1.zní:  ,, Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti dalšího prodloužení“


III. ukládá vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF