Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.19
ze dne 03.06.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Makovského čp. 1143 o prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě č. XY v domě čp. 1241 po dobu 1 měsíce z důvodu stěhování z původního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY, nájemce bytu č. XY v domě čp. 1143 Makovského ul. o prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě č. XY v domě čp. 1241 v Galandově ulici, do kterého se musí vystěhovat z důvodu rekonstrukce objektu Makovského 1140-1144, a to po dobu 1 měsíce od uzavření nájemní smlouvy.


II. SCHVALUJE

výše uvedenou žádost


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vydat pokyn správní firmě Optimis nepředepisovat nájemné za byt č. XY v domě čp. 1241, Galandova ul. 1 měsíc od uzavření nájemní smlouvy.

Tisk Export článku do PDF