Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.19
ze dne 22.07.2009

Usnesení k žádosti paní XY, bytem Vondroušova čp. 1197, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY, nájemce bytu o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1197 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu


II. SCHVALUJE

zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1197 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy za podmínky předložení dokladu o úhradě nákladů soudního řízení žaloby na zaplacení dlužného nájemného.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF