Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.20
ze dne 22.07.2009

Usnesení k žádosti paní XY a pana XY, oprávněných nájemců b. j. 1233/XY ulice Galandova, o prodloužení lhůty k uzavření smlouvy pro odkoupení bytové jednotky č. 1233/XY v ul. Galandova čp. 1233, Praha 6 – Řepy – prodej V. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY a pana XY, oprávněných nájemců bytové jednotky č. 1233/XY ulice Galandova, o prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy k odkoupení bytové jednotky č. 1233/XY v ulici Galandova čp. 1233, Praha 6 – Řepy.


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy k odkoupení bytové jednotky  1233/XY, ulice Galandova čp. 1233, Praha 6 – Řepy paní XY a panu XY z důvodu rozvodového řízení do 30. 10. 2009.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF