Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.2
ze dne 05.09.2007

Usnesení k žádosti paní XY a pana XY , bytem Galandova 1245, Praha 6 - Řepy o prominutí dlužné pohledávky

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY a pan XY, bytem Galandova 1245, b.č.5, Praha 6 - Řepy o prominutí dlužné pohledávky za byt v domě čp. 1245, jehož nájemcem byla jejich matka,  která náhle zemřela. 7.


II. schvaluje prominutí dlužné pohledávky ve výši 24.575,--Kč za byt v domě čp. 1245, Galandova.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF