Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.10
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti pana XY , Španielova 1261 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pan XY , nájemce bytu v domě čp. 1261 ve Španielově ulici, o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu.

II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu s podmínkou uhrazení nákladů soudního řízení ve výši 24.352,- Kč

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF