Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.44
ze dne 12.01.2009

Usnesení k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Galandova  1237, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1237/XY

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, bytem Galandova 1237, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě – dohodě o užívání bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 6.patře, tj. 7.podlaží  domu čp. 1237 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na  přítelkyni XY,  která  s ním žije ve společné domácnosti.


II. projednala změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1237/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1235 – 1238 ul. Galandova, k.ú. Řepy – prodej V. etapa


III. souhlasí a doporučuje ZMČ  schválit uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě – dohodě o užívání bytu  o vel. 3+1/L s přísl. v 6.patře, tj. 7.podlaží  domu čp. 1237 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy,  o vzniku společného nájmu bytu pana XY se slečnou XY.V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu – dohoda o užívání bytu ze dne 7.7.1989 beze změn.


IV. souhlasí a doporučuje ZMČ  schválit změnu  oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1237/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1235 – 1238 ul. Galandova , k.ú. Řepy – prodej V. etapa, na základě usnesení ZMČ č.15.16 ze dne 29.10.2008, kterým byl schválen prodej  jednotek (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům uvedeným v příloze č. 1, která je nedílnou součástí výše jmenovaného usnesení a to takto  b.j. č.  1237/XY  pan XY na pan XY  a slečna XY


V. ukládá  vedoucímu OSOM  předložit návrh na uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L přísl. v 6. patře, tj. 7. podlaží domu čp. 1237 v Galandově ulici Praha 6– Řepy a návrh na změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1237/XY na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF