Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.26
ze dne 04.06.2007

Usnesení k žádosti pana XY o snížení nájmu za byt ve Vondroušově ulici čp. 1153, Praha 17 - Řepy z důvodu zhoršení podmínek užívání bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o  snížení nájmu za byt  ve Vondroušově ulici čp. 1153, Praha 17 - Řepy z důvodu zhoršení podmínek užívání bytu , a to po dobu provádění rekonstrukce jiného bytu. 

II. zamítá žádost  o poskytnutí slevy na  nájemném.

III. ukládá OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF