Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.12
ze dne 11.07.2007

Usnesení k žádosti pana XY&nbsp; o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě&nbsp; ve Vondroušově ul. 1198, Praha 17 <br />- Řepy na dobu neurčitou

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , nájemce bytu v domě čp. 1198 ve Vondroušově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou


II. schvaluje vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4233 ze dne 8.8.2002 na dobu neurčitou


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF