Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.45
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti o znovu projednání možnosti finanční kompenzace škodní události na soukromém vozidle

Rada MČ

I. projednala žádost o finanční kompenzaci v souvislosti se škodní události na soukromém vozidle paní XY .


II. neschvaluje přiznání požadované finanční kompenzace z důvodu neprůkaznosti zavinění ze strany MČ.  


III. ukládá tajemníku úřadu informovat písemně žadatelku o rozhodnutí, či stanovisku RMČ.

Tisk Export článku do PDF