Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.43
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu č.XX, Vondroušova 1169, Praha 6 - Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1169/XX

Rada MČ

I. projednala
1.žádost paní XY , bytem Vondroušova 1169, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu č.XX o vel. 4+1/L s přísl. v domě čp. 1169 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na pana XY, který s ní žije ve společné domácnosti.

2. změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1169/XX v bytovém panelovém objektu čp. 1167 - 1169 ul. Vondroušova, k.ú. Řepy - prodej II. etapa


II. souhlasí a doporučuje ZMČ  schválit
1. uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu č. XX o vel. 4+1/L s přísl. v domě čp. 1169 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy,  o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY.V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 11.5.1994  beze změn.

2. změnu  oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1169/XX v bytovém panelovém objektu čp. 1167 - 1169 ul. Vondroušova , k.ú. Řepy - prodej II. etapa, a to takto
 
bytová jednotka č.  1169/XX pí. XY  na    pí. XY a  p. XY


III.ukládá  vedoucí OSOM  předložit návrh na uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu č. XX v  domě čp. 1169 ve Vondroušově ulici Praha 6- Řepy   a návrh na změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1169/XX na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF