Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.24
ze dne 09.03.2009

Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Španielova  čp. 1285, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, bytem Španielova 1285, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3 +1/L s přísl. ve 2.patře, tj. 3.podlaží domu čp. 1285 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na syna XY, který s ní žije ve společné domácnosti.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ  schválit uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. ve 2.patře, tj. 3.podlaží  domu čp. 1285 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu –dohoda o užívání bytu ze dne 16.3.1990 vč. dodatku č. 1 beze změn.


III. ukládá  vedoucímu OSOM  předložit návrh na projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF