Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.25
ze dne 08.09.2008

Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Bazovského čp. 1118, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, bytem Bazovského 1118, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 6.patře, tj. 7.podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na dceru paní XY,  která s ní žije ve společné domácnosti.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ  schválit uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu  o vel. 2+k.k. s přísl. v 6.patře, tj. 7.podlaží  domu čp. 1118 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s paní XY.V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 4.8.1984  beze změn.


III. ukládá  vedoucímu OSOM  předložit návrh na projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF