Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.19
ze dne 11.07.2007

Usnesení k žádosti o vyplacení zálohy vyúčtování

Rada MČ

I. projednala žádost Společenství pro dům Španielova 1270-1276 o poskytnutí zálohy ve výši 500.000,- Kč , z důvodu, že za období 1/2007 - 6/2007 jsou prostředky  fondu oprav dosud vázány na účtu Městské části (cca 700 tis Kč)  a Společenství jako právní subjekt musí plnit své závazky.


II. souhlasí s výplatou zálohy na vyúčtování


III. ukládá EO realizovat toto usnesení.

Tisk Export článku do PDF