Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.17
ze dne 28.11.2007

Usnesení k žádosti o ukončení nájemní smlouvy pronájmu NP dohodou ke dni 30.11.2007 v přízemí domu čp.1289, Španielova ulice, Praha-Řepy s paní XY

Rada MČ

I.  projednala žádost paní XY o ukončení NS dohodou ke dni 30.11.2007.


II. schvaluje ukončení nájemní smlouvy k nebytového prostoru v přízemí čp. 1289, Španielova ul., Praha-Řepy, ke dni 30.11.2007 dohodou a po uvolnění nebytového prostoru vyhlásit výběrové řízení na jeho pronájem.


III.  ukládá vedoucí OSOM   vyrozumět žadatelku s ukončením nájemní smlouvy k NP a vyhlásit výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru do 20.12.2007.

Tisk Export článku do PDF