Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.11
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou  pana XY  ke garážovému stání č. 47 v suterénu halových  garáží ul. Drahoňovského čp. 1192

Rada MČ

I. byla seznámena se žádostí o ukončení nájemní smlouvy dohodou pana XY  z nájmu garážového stání č. 47 v suterénu halových garáží, ul. Drahoňovského čp. 1192, Praha - Řepy.

 
II. schvaluje  ukončení nájemní smlouvy ke garážovému stání č. 47 dohodou ke dni 30.11.2007. Po uvolnění garážového stání č. 47 bude vyhlášeno výběrové řízení na jeho pronájem.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF