Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.7
ze dne 02.09.2009

Usnesení k žádosti o svěření pozemků v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost o svěření pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy č. parc. 1142/69, 1474/1, 1475/1, 1476/1, 1477, 1478, 1479, 1480 k. ú. Řepy do správy M. č. Praha 17.


II. SOUHLASÍ

s předložením žádosti o svěření pozemků v k. ú. Řepy k projednání Zastupitelstvu M. č. Praha 17


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné

Tisk Export článku do PDF