Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.17
ze dne 12.01.2009

Usnesení k žádosti o souhlas s vedením plynové přípojky

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti Pro-Sin s.r.o., Roztoky ( investora prodejny svítidel ORION) o souhlas se zřízením plynové přípojky k objektu na p.p.č. 1348 a vedením plynové přípojky přes pozemky p.č. 1349/3 a 1350 v k.ú. Řepy.


II.  schvaluje vydat souhlasné stanovisko ke zřízení plyn.přípojky k objektu na p.č. 1348 a vedením plynové  přípojky přes pozemky p.č. 1349/3 a 1350 v k.ú. Řepy.


III. ukládá vedoucímu OSOM  vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF