Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.13
ze dne 28.11.2007

Usnesení k žádosti o souhlas s užíváním objektu TESCO třetí osobou

Rada MČ

I.  projednala žádost Pražských služeb, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9 o souhlas s užíváním objektu TESCO třetí osobou - firmou Skanska DS, a.s. na dobu do 31.12.2009.


II. schvaluje vydat Pražským službám, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9 souhlas s užíváním objektu TESCO třetí osobou - firmou Skanska DS, a.s. na dobu do 31.12.2008.


III. doporučuje OSOM jednat s Pražskými službami a.s. o zvýšení nájemného.


IV. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o vydaném souhlasu s užíváním objektu TESCO třetí osobou.

Tisk Export článku do PDF