Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.15
ze dne 02.05.2007

Usnesení k žádosti o snížení smluvního nájemného a o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě čp. 1242 v Galandově ul., Praha 17 - Řepy na dobu neurčitou

Rada MČ

I. projednala žádost nájemců bytu v domě čp. 1242 v Galandově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a o změnu smluvního nájemného na regulované.


II.schvaluje vystavení nájemní smlouvy od 1.7.2007 na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF