Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.13
ze dne 12.11.2007

Usnesení k žádosti o prodej pozemku p.č. 547/1

Rada MČ

I. projednala žádost  paní XY, o prodej pozemku p.č. 547/1  o výměře 1815m2 - zahrada. Jedná se o pozemek   přes , který vede lokální biokoridor, inženýrské sítě, rozvaděč pitné vody a slouží jako rezerva pro rozšíření komunikace.


II. neschvaluje prodej pozemku p.č. 547/1 z výše uvedených důvodů.


III. ukládá OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF