Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.33
ze dne 20.08.2007

Usnesení k žádosti o použití znaku MČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala žádost pí. XY Laudova 1021,P-6 Řepy o použití znaku MČ P17 v absolventské práci.

II. souhlasí

Tisk Export článku do PDF