Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.6
ze dne 28.01.2009

Usnesení k žádosti o dotaci ke krytí nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1261-1266, Španielova 1262, Praha 6-Řepy

Rada MČ

I. schvaluje pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1261-66 se sídlem Španielova 1262, Praha 6-Řepy dotaci na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken ve výši 3 589 020,- Kč dle Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu  části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken


II. schvaluje, aby dotace ve výši 3 589 020,- Kč byla poskytnuta z rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2009


III. ukládá ekonomickému odboru postupovat dle bodu I.  tohoto usnesení a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17


IV. ukládá ekonomickému odboru na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17provést převod finančních prostředků z účtu městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1261-1266, Španielova 1262, Praha 6-Řepy


V. zmocňuje starostku městské části - paní Jitku Synkovou k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Španielova  1261-1266, Španielova 1262, Praha 6-Řepy

Tisk Export článku do PDF