Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.19
ze dne 04.06.2008

Usnesení k žádosti  pan XY , Bendova 1121 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , nájemce služebního bytu  o vel. 2+1/L v  čp. 1121 v Bendově ulici o prodloužení nájemní smlouvy.


II. schvaluje vystavení dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.7.2009.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě.

Tisk Export článku do PDF