Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.18
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti nájemce Žufanova 1095 o obnovení smlouvy o nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost o obnovení nájemní smlouvy k bytu v domě čp. 1095 v Žufanově ulici.


II. zamítá žádost, soudní jednání trvá.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF