Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.21
ze dne 07.05.2008

Usnesení k žádosti manželů XY, Vondroušova 1168, o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku  v ul. Vondroušova 1168,  Praha - Řepy - Prodej II.etapa

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY jako jediných oprávněných nájemců, Vondroušova 1168, Praha 6 - Řepy o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v ul. Vondroušova 1168, Praha 6 - Řepy


II. souhlasí a doporučuje ve smyslu ust. § 517 občanského zákoníku prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v ul. Vondroušova 1168, Praha 6 - Řepy, kdy kupujícími jsou manželé XY. Je stanovena náhradní lhůta k plnění, a to nejpozději do 28.5.2008. V případě nedodržení této náhradní lhůty, zmocňuje Rada starostku MČ Praha 17 k odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky v ul. Vondroušova 1168  v Praze - Řepích, registrovanou pod č. SM 0800000105.


III. ukládá vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF