Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.5
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti manželů XY , Španielova 1261 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu. 


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF