Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.17
ze dne 04.06.2007

Usnesení k žádosti manželů XY o souhlas s podnájmem bytu v domě čp.1213 ve Vondroušově ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY v  domě čp. 1213 ve Vondroušově ulici, o souhlas s podnájmem bytu z důvodu pracovního pobytu v zahraničí.

II. schvaluje podnájem bytu na dobu určitou do 31.7.2011

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF