Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.17
ze dne 03.10.2007

Usnesení k žádosti manželů XY  o pronájem pozemku parcelní číslo 547/1, evid.č.6- zahrádky u kostela na Bílé Hoře

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY , bytem Opuková , 163 00 Praha 6 -Řepy o pronájem části pozemku ( zahrádky ) parc.č. 547/1, evid.č.6 o výměře 164 m2 , lokalita u kostela Bílá Hora k.ú. Řepy po paní XY .


II. schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek p.č. 547/1, evid.č.6 o výměře 164 m2 lokalita u kostela Bílá Hora v k.ú. Řepy s tím, že nájem bude ukončen po vyřešení rozšíření Karlovarské silnice. Cena nájmu je stanovena Usnesením RMČ Praha 17 č.8.14 ze dne 26.3.2007 ve výši 8,-Kč/m2/rok.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF