Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.23
ze dne 09.04.2008

Usnesení k žádosti manž. XY  o posouzení zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. XY o vel. 4+1/L v domě čp. 1199, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY o přehodnocení výpovědi z nájmu bytu č. XY o vel. 4+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1199 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy


II. neschvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. XY o vel. 4+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1199 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF