Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.29
ze dne 23.04.2008

Usnesení k vzduchotechnice Žufanova 1112-1114 a zpracování výkazu výměr a rozpočtu na nutné úpravy na změnu užívání č.p. 1113-1114 na polikliniku

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace  "Vzduchotechnika Žufanova 1112-1114 a zpracování výkazu výměr a rozpočtu na nutné úpravy na změnu užívání č.p. 1113-1114 na polikliniku"


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy MCT spol.s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 , IČO 16555881, nabídková cena celkem  bez DPH  216 090 Kč.,  vč. DPH     257 147,10 Kč.


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF