Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.21
ze dne 24.09.2008

Usnesení k vyúčtování fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1261-1266, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. schvaluje převod zůstatku finančních prostředků ve výši 640 936,46 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1261-1266, Španielova 1262, Praha 6-Řepy                     


II. ukládá ekonomickému odboru informovat pí Holečkovou-prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF