Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.42
ze dne 16.06.2008

Usnesení k vypsání výzvy - WC Centra Řepík

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na realizaci WC č.p. 1121 Bendova Centra Řepík .


II. souhlasí s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na realizaci WC č.p. 1121 Bendova Centra Řepík. Dále rada odsouhlasila financování z fondu obnovy majetku M.č. Praha 17 v rámci úpravy rozpočtu.


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis výzvy.
Tisk Export článku do PDF