Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.10
ze dne 03.06.2009

Usnesení k vypsání výzvy na osazení RTN (rozdělovačů topných nákladů) v obj. Bendova 1121

Rada MČ

I. PROJEDNALA

zajištění investiční akce „Bendova 1121 – osazení RTN“ (rozdělovačů topných nákladů)


II. SOUHLASÍ

s pověřením firmy Optimis s. r. o. Bendova 1121, zajištěním výběru zhotovitele a vlastní realizací akcí. Fakturace bude předána k proplacení M. č. Praha 17


III. UKLÁDÁ

OÚRI informovat Optimis s.r.o.

Tisk Export článku do PDF