Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.3
ze dne 09.01.2008

Usnesení k výměně oken Makovského 1222-1227, 1140-1145

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle  § 12 odst. 6 a § 23 odst. 4 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zpracování projektové prováděcí dokumentace na akci "Výměna oken Makovského 1222-1227, 1140-1145 Praha 6 - Řepy".


II. souhlasí s vypsáním výzvy


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné, starostku pověřuje  se  podpisem výzvy.

Tisk Export článku do PDF