Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.43
ze dne 05.08.2009

Usnesení k výměně kotlů v kotelně a výměna radiátorů v zasedací místnosti Úřadu M. č. Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů „Výměna kotlů v kotelně a výměna radiátorů v zasedací místnosti Úřadu M. č. Praha 17“.


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky uchazeče: Ing. Milan Stehlík, Třída Krále Jiřího 248, 281 01 Velim

Bez DPH 385 003,45, vč. DPH 485 154,10 Kč.


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF