Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.7
ze dne 03.06.2009

Usnesení k výkonu autorského dozoru akce Oprava hřiště ZŠ Španielova 4. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky na výkon autorského dozoru akce Oprava hřiště ZŠ Španielova 4. etapa


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky zpracovatele projektové dokumentace firmy Sportprojekta Praha s. r. o., Jindřišská 30, 110 00 Praha 1, adresa ateliéru: Janáčkovo nábřeží 3, Praha 5, IČ: 25672886, DIČ: CZ 25672886

Nabídková cena: Hodinová sazba bez DPH 550 Kč/hod, vč. DPH 654, 50 Kč/hod


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis objednávky

Tisk Export článku do PDF