Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.3.1
ze dne 12.11.2007

Usnesení k VŘ na jmenování vedoucího odboru občansko správního a jeho platové zařazení

Rada MČ

I. jmenuje p. Ing. Jiřího Vršovského do funkce vedoucího odboru občansko správního, dle příslušných platových předpisů a vykonávané práce bude zařazen do 10. platové třídy.
Tisk Export článku do PDF