Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.14
ze dne 20.08.2007

Usnesení k volným bytům v domech schválených k odprodeji

Rada MČ

I. byla seznámena 
1. s přehledem volných bytů o vel. 1+1/L a 2+k.k.v MČ Praha 17
 
1. Makovského 1226 b.č.12, 4. patro  1+1/L  v opravách  delší rekonstrukce
2. Makovského 1222 b.č.13, 4.patro  2+k.k.  po opravách
3. Makovského 1145 b.č.34, 11.patro  2+k.k.  v opravách do 15.9.2007
4. Galandova 1244 b.č.26, 8.patro  1+1/L  v opravách do 30.8.2007
5. Galandova  1234 b.č.17, 5.patro   2+k.k.   po opravách

2. s přehledem obsazených bytů o vel.1+1/L a 3+1/L v přízemí domů čp. 1222 -1227

Makovského  1+1/L  3+1/L
            čp.1222  1 byt  1 byt
            čp.1223  1 byt  1 byt
            čp. 1224  1 byt  1 byt
            čp. 1225  1 byt  1 byt
            čp.1226  1 byt  1 byt
            čp.1227  1 byt  1 byt

Celkem  6 bytů o vel.1+1/L a 6 bytů o vel. 3+1/L


II. doporučuje  ZMČ  ke schválení nabídnout níže uvolněné byty jako náhradní současným  nájemcům přízemních bytů o vel. 1+1/L v domech Makovského čp. 1222 -1227, a to z důvodů plánované rekonstrukce objektů. Nájemní smlouvy budou s nájemci uzavřeny za podmínek stávajících nájemních smluv.

1. Makovského 1226 b.č.12, 4. patro  1+1/L  v opravách  delší rekonstrukce
2. Makovského 1222 b.č.13, 4.patro  2+k.k.  po opravách
3. Makovského 1145 b.č.34, 11.patro  2+k.k.  v opravách do 15.9.2007
4. Galandova 1244 b.č.26, 8.patro  1+1/L  v opravách do 30.8.2007
5. Galandova  1234 b.č.17, 5.patro   2+k.k.   po opravách


III. ukládá OSOM předložit návrh ke schválení do ZMČ.

Tisk Export článku do PDF