Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.21
ze dne 21.01.2008

Usnesení k volnému  bytu č. 38 o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici s dluhem

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 38 o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici s dluhem


II. schvaluje vypsání I. kola výběrového řízení na pronájem uvedeného bytu s minimální požadovanou částkou 147.500,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Pohledávku za bývalým nájemcem převezme nový nájemce.


III.ukládá vedoucí OSOM vypsat výběrové řízení.

Tisk Export článku do PDF