Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.30
ze dne 10.12.2007

Usnesení k volnému bytu  o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1145 v Makovského ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu  o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1145 v Makovského ulici

II. schvaluje návrh majetkové komise č. 13 ze dne 3.12.2007 pronajmout byt žadateli z evidence žádostí o výměnu obecního bytu panu XY s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici, jehož je nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF