Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.27
ze dne 08.12.2008

Usnesení k volnému bytu  o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu o vel. 1+kk s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ulici


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 25 ze dne 1.12.2008 pronajmout byt žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu paní XY, Bazovského 1118 (1 osoba) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF