Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.23
ze dne 21.01.2008

Usnesení k volnému bytu č. 13 o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 13 o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ulici


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 14 ze dne 14.1.2008 pronajmout byt žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu paní XY , Bazovského 1118 (1 osoba) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu  o vel. 2+kk v domě čp. 1118 v Bazovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu.

Tisk Export článku do PDF