Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.30
ze dne 12.11.2007

Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k. v 5.podlaží v Nevanově ulici čp. 1077

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k. v Nevanově ulici čp. 1077 v Praze - Řepích.


II. schvaluje vypsání nabídky startovacího bytu podle pravidel schválených ZMČ dne 29.8.2007


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF